De coöperatie

Coöperatie informatie

De coöperatie Dorpsbelang Zevenhoven-Noordeinde U.A. is opgericht op 29 september 2023. U.A. staat voor: Uitgesloten van Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden van de coöperatie niet aansprakelijk zijn voor schulden van de coöperatie.

De coöperatie heeft tot doel om de leefbaarheid, saamhorigheid en het welzijn tussen en van de inwoners van Zevenhoven inclusief Noordeinde, in stand te houden en te verstevigen. Onder andere door het in eigendom hebben en exploiteren van de plaatselijke supermarkt in Zevenhoven.

De coöperatie heeft geen winstoogmerk. Dit houdt in dat wanneer de resultaten positief zijn, dit weer ten goede komt aan de inwoners van Zevenhoven en Noordeinde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlagen van de prijzen, uitbreiding van de huiskamer en het organiseren van evenementen voor de inwoners.

De bestuursleden van de coöperatie zijn:

  • Peter Lamme (secretaris)
  • Tije Domburg (penningmeester)
  • Theo de Boer (voorzitter)

Als heel veel inwoners van Zevenhoven en Noordeinde onze coöperatie steunen door boodschappen te doen in onze dorpswinkel, kan de coöperatie het beste haar doel bereiken.

Dan behouden wij een florerende supermarkt in ons dorp én het dagelijkse sociale contactpunt voor veel inwoners. U kunt onze winkel steunen door vriend óf lid te worden van de coöperatie.

Waarom De Coöperatie:

dorpsgenoten met elkaar verbinden

een plek creëren als ontmoetingsplek

boodschappen doen in eigen dorp

saamhorigheid in Zevenhoven versterken