Word vriend of lid

Steun ons

Word vriend van de coöperatie

Voor minimaal € 50,- per jaar (meer mag natuurlijk ook) kunt u vriend worden van de coöperatie en ondersteunt u het behoud van onze dorpswinkel. Opzeggen kan op elk moment. Een vriend van de coöperatie heeft geen officiële rechten en verplichtingen.

Word lid van de coöperatie

Als lid van de coöperatie heeft u bepaalde mogelijkheden maar ook verantwoordelijkheden. Voor ieder lid geldt dat hij/zij één stem heeft in de algemene vergadering.

In deze vergadering waarbij alle leden aanwezig mogen/moeten zijn, worden besluiten genomen over belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld investeringen. Daarnaast is het de taak van de algemene vergadering om de cijfers en de begroting van de coöperatie goed te keuren.

Voor minimaal € 100,- (dit mag ook meer zijn) kunt u lid worden. Dit betreft een jaarlijkse contributie.

Als heel veel inwoners van Zevenhoven – Noordeinde onze coöperatie steunen door boodschappen te doen in onze dorpswinkel, kan de coöperatie het beste haar doel bereiken. Dan behouden wij een florerende supermarkt in ons dorp én het dagelijkse sociale contactpunt voor veel inwoners.

Waarom vriend of lid worden:

grotere betrokkenheid bij de coöperatie en de winkel

extra steun voor de coöperatie om haar doelen te bereiken

saamhorigheid in Zevenhoven - Noordeinde versterken

investering in de leefbaarheid van ons dorp, voor nu en in de toekomst