Laatste deel financiering

Om het laatste deel van het benodigde geld bij elkaar te krijgen, gaat de coöperatie obligatieleningen uitgeven. Dit gaat in pakketjes/leningen van € 1.000,= euro. De lening wordt in 10 delen terugbetaald en er wordt geen rente op uitgekeerd. Hiermee kunnen onze inwoners helpen om het geld bij elkaar te krijgen en tegelijk de (rente)lasten voor de coöperatie winkel laag te houden. Informatie is op te vragen via: info@dorpsraadzevenhoven.nl